วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สาธกโวหาร


๔. สาธกโวหาร คือ โวหารที่มุ่งให้ความชัดเจน โดยการยกตัวอย่างเพื่ออธิบายให้แจ่มแจ้งหรือสนับสนุนความคิดเห็นที่เสนอให้หนักแน่น น่าเชื่อถือ สาธกโวหารเป็นโวหารเสริม บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร การเลือกยกตัวอย่างจึงควรเลือกให้เข้ากับเนื้อความ


หลักการเขียนสาธกโวหาร

ควรรู้จักเลือกใช้โวหารให้เหมาะกับจุดมุ่งหมายในการเขียนและเนื้อหาในบางโอกาส อาจต้องใช้โวหารหลายชนิดในงานเขียนชิ้นหนึ่งก็ได้ หลักสำคัญอยู่ที่ว่าต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโอกาส จุดมุ่งหมายและเขียนได้อย่างถูกต้อง ตามลักษณะโวหารนั้น ๆ

ตัวอย่างสาธกโวหาร
…แต่ถ้าผู้ใช้อำนาจในทางเห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์ของตัวฝ่ายเดียว และผลแห่งการกระทำนั้นไม่เป็นคุณกับใคร แม้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของตัว เช่นนี้เราก็ไม่น่าจะยอมรับเป็นความยิ่งใหญ่ ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ไทยของเราเองก็มีอยู่เป็นอันมากไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่า พระเพทราชาหรือพระเจ้าเสือไม่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางอำนาจวาสนา ท่านได้สร้างอำนาจขึ้นมาด้วยความฉลาดเฉียบแหลมด้วยเล่ห์เหลี่ยมกุศโลบายนานาประการ ด้วยความสามารถในการทำรัฐประหารแย่งราชสมบัติทางทายาทโดยชอบธรรมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถืออำนาจเต็มเปี่ยมอยู่ในมือ การกระทำดังกล่าวเป็นตัวอย่างแห่งความยิ่งใหญ่ทางการเมืองแท้ คือ ไม่ต้องนึกถึงศีลธรรมหรือความผูกพันทางจิตใจ ฆ่าได้ไม่เฉพาะแต่ศัตรู แม้มิตรก็ฆ่าได้ ถ้ามิตรนั้นไม่มีประโยชน์อะไรต่อไปอีก…
กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ : หลวงวิจิตรวาทการ)

9 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2556 21:18

  ดีมาก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ1 เมษายน 2556 21:19

   หรอย่ะ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2556 23:00

  ยาวไปอ่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2557 19:08

   too long

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2556 20:28

  ข้อมูลและตัวอย่างเข้าใจง่ายมากคะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ20 มิถุนายน 2557 12:56

  ขอบคุณคร้าบ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2559 11:16

  ไอ้เหี้ยเจงเป้ง

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2559 11:17

  ชอบมาก

  ตอบลบ